Hiki nuku e, hiki rangi e, Hikina atu te hū-o-te-pūoro!

Waerea io taumata, waerea io papa

Taparere tū ki waho ki te moana,

Kia hoki mai ai ko te wai-mahuru – Nau mai tāua i te rokihau!

 

Lift heaven and earth with song,

That greet your mountains and valleys

Upon seaward winds it resounds

And returns like calming rain – Welcome!

WATCH NOW

LISTEN NOW

SHOP NOW

LIVE NOW